Öne Çıkanlar EYT gelişmeleri Real Madrid-Atletico Madrid maçı özeti Manchester city-real Madrid Maçı sonucu Hostes genel başkanlık seçimi

Alzheimer nedir, son gelişmeler alzheimer iyi gelen besinler

Alzheimer hastalığı halk arasında unutkanlık olan bilinen bir hastalıktır. Alzheimer hastalığına yakalanmamak için beslenmemize dikkat etmeli ve seçici olmalıyız. Alzheimer hastalığına iyi gelen besinler ve koruyan besinler nelerdir ?

Alzheimer hastalığı nedir ?

Günlük yaşamsal aktivitelerde azalma ve bilişsel yeteneklerde bozulma ile karakterize, nöropsikiyatrik semptomların ve davranış değişikliklerinin eşlik ettiği nörodejeneratif bir hastalıktır. Demansın en sık görülen tipidir. Buhastalığı ilk olarak Alois Alzheimer tanımlamıştır.

Bunama, zihin işlevlerinde kaybı niteleyen bir kelimedir. Bu önemli olan nokta normal bir zihinsel gelişme sonrasında işlevlerin kaybı durumunda bunamanın ortaya çıkmasıdır. Alzheimer hastalığı bunama yapan hastalıklar içinde en sık izlenen bozukluktur. Bu hastalık yeni bir hastalık olmasa da hastaların sayısı giderek artmaktadır. Çünkü hastalık ile ilgili en önemli risk faktörü yaştır ve yaşlanma kaçınılmaz bir durumdur. Günümüzde tüm dünyada (özellikle gelişmiş ülkelerde ve refah toplumlarında) en hızlı artan yaş grubunu 65 yaş ve üstü kişiler oluşturmaktadır. Alzheimer hastalığının görülme sıklığı  yaş ile artmaktadır (65 yaş üstü 100 kişiden  8'inde  Alzheimer hastalığı görülmektedir). 21. yüzyılda doğal, sosyal veya ekonomik felaketlerle karşılaşılmazsa hastalığın görülme sıklığı daha da artacaktır.  Günümüzde Türkiye’de 300 bin civarında Alzheimer hastası olduğu düşünülmektedir. Genç nüfusun giderek yaşlanacağı bir ülke olarak Türkiye’de 30-40 yıl sonra bu hastalığın en önemli sağlık sorunu olacağını söylemek münecimlik olmayacaktır.

Alzheimer hastalığının beirtileri :

UNUTKANLIK!

Hastalığın olmazsa olmaz özelliği unutkanlıktır. Yaşlılıktaki her türlü unutkanlık değerlendirmeyi hak eder. Önemli olan selim yaşlılık unutkanlığı ile hastalık belirtisi olan unutkanlıkların birbirinden ayrılmasıdır. Bu ayrım hastanın muayenesi, hasta yakınlarının verdiği bilgi, beyin işlevlerini değerlendiren nöropsikolojik değerlendirme ve gerekirse diğer yardımcı tetkiklerin (MR,BT, kan testleri....) bir araya getirilerek yorumlanmasıyla yapılmaktadır.
 
Alzheimer hastalığında başlangıçta hafif bir unutkanlık vardır. Örneğin hasta randevülerini, yemeğin altını, bakkaldan alacaklarını..... unutmaya başlamıştır. Eskiden alışveriş listesi yapmayan bir kişi bu durumu bertaraf etmek için liste tutmaya başlayabilir veya çeşitli notlar alamaya başlayabilir.  Zamanla unutkanlık giderek artar ve hasta yeni olayları hiç kaydedemeye başlar. Örneğin  5 dakika önce sorduğu soruyu tekrar tekrar sorabilir. Torunlarının isimlerini unutabilir. Koyduğu eşyaların yerini hatırlamaz. Buna karşın hasta geçmişini özellikle de gençliğini ve 30-40 yaş dönemini şaşırtıcı bir ayrıntıyla anlatabilir. (Sıklıkla hasta yakınları "ne unutkanlığı, 40 yıl öncesini cin gibi hatırlıyor" diyerek yanlış bilgi verebilir ama önemli olan yakın döneme ait unutkanlığın olmasıdır).

Hastalık başlangıçta sinsi bir unutkanlıkla başlayabileceğinden yaşlılıkta izlenen unutkanlık NORMAL OLARAK GÖRÜLMEMELİDİR. Gençlerde görülen unutkanlığın altından ise sıklıkla modern yaşam tarzının getirdiği ruhsal sıkıntılar ve hastalıklar (depresyon, anksiyete, uyum bozukluğu gibi) çıkmaktadır. Bazı vitamin eksiklikleri (B12 ve folat) ve guatr bezi bozuklukları da gençlerde unutkanlığa neden olabilir ve araştırılması gerekli olabilir. Günümüzde özellikle çalışan kişilerde unutkanlık şikayetine sık rastlanmaktadır.

YOL BULAMAMA
 
Eğer unutkanlığı olan bir yaşlı iyi bildiği yolları bulamıyorsa, daha önceden dolaştığı yerlere artık gidemiyorsa, evin yolunu bulamayıp kayboluyorsa ya da evin yolunu aramaktan dolayı eve geç geliyorsa, evin içinde odaları karıştırıyorsa, bunlar Alzheimer hastalığı ile ilişkili bulgular olabilir.
 
DİĞER BULGULAR
 
Hastalar daha önceden olmayan bir şekilde içlerine kapanabilir, isteksiz, şevksiz görülebilirler. Hastalar uğraş ve hobilerini terk edebilir. Örneğin bir hasta arkadaşları ile briç oynamayı bırakabilir. Karmaşık alet kullanımı zorlaşır. Para hesabında güçlük olabilir. Bankamatikten para çekmek hastalar için çok zor bir şey haline gelebilir. Bunlar ile beraber bir takım psikiyatrik bulgular da olabilir. Hastalar olmayan şeylerden bahsedebilir, onları gördüğünü, işittiğini söyleyebilir.


 
Her ne kadar hastalıkta bir çok bulgu olsa da en önemli bulgu giderek artan bir unutkanlıktır.

Alzheimer hastalığı neden olmaktadır kimlerde olma olasılığı yüksektir ?

Alzheimer hastalığı henüz nedeni tam aydınlatılamayan şekilde beyin hücrelerinin programlanandan daha erken ölmesi nedeniyle olmaktadır (yaşla beraber her kişide beyin hücre ölümü olmaktadır ama Alzheimer hastalığında bu süreç çok hızlı ve erken olmaktadır). Hücre ölümüyle birlikte beyin yavaş büzüşmeye başlar ve küçülür (bkz şekil 1) Alzheimer hastalığı bulaşıcı bir hastalık değildir, bir kanser hastalığı değildir.  Çok nadir (yaklaşık 100 hastanın 5'inde) olmakla birlikte ırsi formları da mevcuttur ama bunlara nadir rastlanmaktadır.
Hastalığın nedeni tam olarak bilinmese de bir takım risk yaratan durumlar günümüzde tanımlanmıştır.

Bunlar
1. Yaş (değiştirilemez faktör)
2. Geçmişte depresyon (değiştirilebilir faktör)
3. Damar hastalıkları (Kalp krizi, tansiyon yüksekliği, kolestrol yüksekliği...) değiştirilebilir faktörler
4. Geçmişte ciddi kafa yaralanmaları
5. Düşük eğitim düzeyi
6. APOE4 taşıyıcılığı.

Bunların dışında birçok daha az ehemmiyette olan risk faktörleri tanımlanmıştır fakat bunlara burada değinilmeyecektir.
Hastalıkta ortalama süre 8 yıldır. Buna karşın bazı hastalarda hastalık çok yavaş ilerlerken bazılarında da kısmen daha hızlı ilerlemektedir. Hastalık erken, orta ve ileri evre olarak 3 evreye ayrılabilir.

Alzheimer hastalığının tarihçesi :

Alzheimer hastalığı 1901 yılında teşhis oolmuş ve hemen hemen 100 yıldır tedavisi bulunamamış bir hastalıktır. 

Alzheimer Teşhisi Konmuş Hastanıza Nasıl Yardım Edebilirsiniz?

Öncelikli iş, teşhisin kabullenilmesi ve tüm aktivitelerinde hastanın desteklenmesi, cesaretlendirilmesidir. Günlük yaşam aktivitelerinden; banyo, tuvalet, idrar-dışkı kontrolü, yemek yeme, giyinme, alışveriş, para işleri, ev işleri, yemek hazırlama, ilaçlarının düzenli kullanımı özellikle takip edilmelidir. Bunları ne kadar bağımsız yapabilirse yaşam kalitesini o denli koruyabilecektir.

 • Hastanızı mümkün olduğu kadar alışık olduğu ortamdan ve eşyalarından uzaklaştırmayın. Zira bu değişiklik, yenileri öğrenme güçlüğü nedeniyle demansını belirginleştirir.
 • Evin içinde dolaşmasını kolaylaştırın, eşyaları sadeleştirin. Odaların girişindeki engelleri kaldırın. Evin aydınlatmasını artırın. Kayabilen ayakkabı ve terlikten kaçının.
 • Hastalığın erken döneminde, ne yapması gerektiğini, olan biten olayları, tarihi, insanları mümkün olduğunca tekrarlayarak hatırlatın.
 • Eşyaları bulmada güçlük çektiğinde, dolapların, kapıların üzerine neyin ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını hatırlatan etiketler yapıştırın.
 • Yemek yemeği reddedebilir veya aşırı yemeğe başlayabilir. Porsiyonlarını siz ayarlayıp, belli saatlerde sofraya oturtun.
 • Giyinmedeki güçlükleri için, düğmeli, fermuarlı giysiler yerine, kullanımı daha kolay olanları seçin.
 • Yıkanmak giderek karmaşık ve zor bir işlem haline gelebilir. Mümkün olduğunca bırakın kendi yıkansın. Siz hastayı adım adım yönlendirin.
 • İdrar kaçırma sorunu başladığında gece yatmadan birkaç saat önce sıvı alımını kısıtlayın. Gün içinde düzenli aralıklarla tuvalete götürün. Kolay tanıması için tuvaletin ışığını gece de açık tutun. Gerekirse erişkin tipi hasta alt bezi kullanın.
 • Demans, hastanızın yeni şeyler öğrenmesini engeller. Ancak günlük işlerde size yardım etmesini, eski hobilerini yapabildiği kadar sürdürmesini destekleyin. Bu, onun hayata ilgisini artıracak ve mutlu edecektir.
 • Hastanız dönem dönem daha saldırgan, hırçın, şüpheci ve size karşı düşman tavırlı olabilir. Bazen de bağımsızlığını kaybetmesi onu depresyona itebilir. Bu konuda daima hekiminizle işbirliğinde olun, bazı tedavi önerileri olabilir.
 • Hastanızın evden çıkıp gitmeleri ve sonra yolunu bulamayıp kaybolması olabilir. Evin kapısını kilitli tutmanız, evden habersiz çıkıp gitmelerini engelleyebilir. Dışarıda kaybolma olasılığına karşı, kimliğini tanıtan bir künye veya kimlik kartı ile adres, telefon bilgilerinizi üzerinde taşımasını sağlayın.

Son olarak; Alzheimer hastalığını erken yakalamakla tedavi başarısı artacağı için, hafıza problemleri ve davranış kusurunu farkettiğiniz yakınınız için erken dönemde mutlaka doktorunuza başvurun. Nöroloji uzmanınız gereken tetkikleri ve zihinsel değerlendirme testlerini uyguladıktan sonra, yeni geliştirilen ilaçlarla tedavisine başlayacaktır.

Alzheimer teşhisi almış hastanızla daha iyi ilgilenmek ve çaresizlik duygusuyla başa çıkabilmek için önce kendinize iyi bakın, duygularınızı paylaşın ve doktorunuzla sürekli işbirliğinde bulunun.

Alzheimer Hastalığına iyi gelen ve hastalıktan koruyan besinler nelerdir ?

Dünya'da yaklaşık olarak 44 milyon vatandaşın yakalnamış olduğu alzheimer hastalığı yüz yıla yakındır tedavisi bulunamayan bir hastalık çeşididir. Hastalığın en belirgin özelliği ileriyaşlarda ortaya çıkması ve unutkanlığa hafıza kaybına neden olmasıdır. Piyasada tedavi yöntemleri ve ilaçlar bulunmakta ve hastalığın ilerleyişini yavaşlatmaktadır. 

Alzheimer hastalığına yakanlanmamak için beslenmemize dikkat etmeliyiz ve vitaminleri, vücudun gerek duyduğu vitaminleri eksiksiz tüketmeliyiz. Alzheimer hastalığına iyi gelen besinlerin başında hiç şüphesiz havuç suyu gelmektedir. Havuç suyunu çok fazla tüketmeden düzenli olarak tüketmeliyiz. 

Alzheimer hastalığına iyi gelen bir diğer besin ise karnıbahardır. 

Karnıbahar suyunu sık sık tüketmeliyiz.

Alzheimer hastalığına bir iyi gelen besin ise pırasadır. 

Yeşil çay alzheimer hastalığına iyi gelen bir diğer besindir. Yeşil çayı bol bol tüketmek alzheimer hastalığndan korumkatadır. 

Beyaz ve yeşil çayda bol miktarda kateşin bulunmaktadır. Kateşin çok önemli olup hafıza kaybını önlemektedir. Yeşil çay veya beyaz çaydan tansiyonu olmayanlar günde 3 kupa çay tüketmelidirler. Çay demleme olmalıdır ve yeşil çay kaynatılmamalı ve sadece demleme olmalıdır. Yeşil ve beyaz çay tansiyonu yükselttiği için kulanırken dikkat etmeliyiz.

Alzheimer hastalığına bir iyi gelen besinlerden birisi de baharat olarak kulanılan biberiya. Biberiya çok önemli bitki olup ve Avrupalılar Antalya'da biberiyaların bahçelerde kit olarak kulanıldığını görünce çok şaşırmışlar. Biberiya Türkiye topraklarında çok güzel yetişen bir bitkidir. Biberiya hafıza fonksiyonlarını yüzde 80 oranında yükselttiği görülmüşütür. Yemeklerde baharat olarak kulanılması uzamanlar tarafından önerilmektedirler. Biberiya çay olarak kulanılabilir. 

Bir diğer uzmanların önerdiği ürün ise hindistan cevizi yağı. Hindistan cevizi yağının tereyağı nasıl kulanılıyor ise o şekilde de tüketilmesi gerektiği belirtilmektedirler.

 

Bir diğer besinler ise zeytinyağı. Zeytinyağı tüketilmesi alzheimer hastalığı için çok önemlidir. Zeytin yağı bol bol tüketilmelidir. Yemeklerde zeytinyağını bol bol tüketilmesi gerektiği belirtilmiştir. Margarin tüketiminin yerine zeytinyağı veya tereyağ kulanılması önerilmektedirler. 

OMEGA 3'leri bol bol tüketmeliyiz. Su ve su ürünlerini bol bol tüketmeli balık tüketimini artırmalıyız.

Sorularınız için tıklayınız.. whatsapp

Whatsapp İle Ulaş

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Boncuk 2 yıl önce

Bilgilerinizi detaylı paylaşıp bizlere yol gösterdiğiniz için çok teşekkürler.