Öne Çıkanlar bahar dönemi aöf kayıt Benfica ümraniyespor PTT 1.Lig niye ertelendi avrupa ligi final maçları

Yurtdışı Türkler Başkanlığı Sözleşmeli Personeli Alım İlanı

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

I. GENEL BİLGİLER

1) Başkanlığın görev alanlarında tecrübeli personel ihtiyacını karşılamak üzere 5978 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

2) Gerçekleştirilecek giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, istihdam edilecek azami sözleşmeli personel sayısı 9'dur.

3) Yabancı dil gruplarına göre alınacak personel sayısı Tablo 2'de belirtilmiştir. Sınav Komisyonu gerekli gördüğü takdirde, dil grupları arasında kontenjan aktarımı yapabilir.

4) Giriş sınavı, yazılı ve/veya sözlü aşamalarından oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 10 Haziran 2017 tarihinde Ankara'da yapılacaktır. (Başkanlık gerekli gördüğü takdirde yalnızca sözlü sınav yapabilir.)

5) Başvurular, basvuru.ytb.gov.tr adresi üzerinden 9 Mayıs-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır.

6) Bu ilanda belirtilen tarih ve saatler, Türkiye Cumhuriyeti'nin yer aldığı saat dilimine (İleri Doğu Avrupa Zaman Dilimi, UTC+03:00) göre belirlenmiştir.

7) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden Başkanlıkla iletişime geçilebilecektir.

Adres: T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,

Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: 145 06520 Balgat ANKARA - TÜRKİYE

E-posta: [email protected]

Tel: +90 312 218 40 00 (10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında ulaşılabilir.)

II. SINAVA KATILIM ŞARTLARI

1) Sınava başvurabilmek için adayların aşağıda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir;

a) Türk vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak, (Mavi Kart sahipleri için ilgili maddenin (1) ve (6) numaralı bentlerine ilişkin şartlar aranmaz)

c) Yazılı Sınavın yapılacağı tarih itibarıyla (10 Haziran 2017) 40 yaşını doldurmamış olmak (10 Haziran 1977 ve daha sonra doğmuş olanlar),

d) Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim veren fakültelerinin Tablo 1'de belirtilen bölümlerinden mezun olmak. (Eğitimini yurtdışında tamamlamış adayların, ilk aşamada YÖK'e denklik başvurusu yaptıklarını gösterir belgeyi başvuru sistemine yüklemeleri yeterlidir.)

Tablo 1 (Mezun Olunması Gereken Fakülte ve Bölümler)

 

Fakülte

Bölümler

1

Hukuk Fakültesi

İktisat Fakültesi

İşletme Fakültesi

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Bu bölümde belirtilen fakültelerin herhangi bir bölümünden mezun olmak. (Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, Finans vb.)

2

Diğer Fakülteler

Fakültelerin, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, Antropoloji, İstatistik, Türk Dili ve Edebiyatı, Halkla İlişkiler, İletişim, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, İlahiyat, Din Bilimleri, Ekonomi, Endüstri Mühendisliği, Pedagoji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinden mezun olmak.

e) 5978 sayılı 'Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'da sayılan görevlere ilişkin tecrübe sahibi olmak.

f) Tablo 2'de (Yabancı Dil Şartları) belirtilen yabancı dil belgelerine sahip olmak veya bu dillerin resmi dil olarak kabul edildiği ülkelerden alınmış ortaöğretim tamamlama veya üniversiteye geçiş belgesine sahip olmak.

Tablo 2 Yabancı Dil Şartları*

Grup

Yabancı Dil

Belgeler

(Aşağıdaki Belgelerden Biri)

En Düşük Puan (veya başarı oranı)

Alınacak Sözleşmeli Personel Sayısı

1

Almanca

YDS

80

4

TestDaf 4

4

(DSD) Stufe II

C1

TELC

C1 (Sehr Gut)

Goethe Institut

C1 (Sehr Gut)

Almancanın resmi dil olarak kabul edildiği ülkelerden alınmış ortaöğretim tamamlama(diploma) veya üniversiteye geçiş belgesi (Abitur, Matura vb.)

2

Fransızca

YDS

80

2

DALF

C1

Fransızcanın resmi dil olarak kabul edildiği ülkelerden alınmış ortaöğretim tamamlama(diploma) veya üniversiteye geçiş belgesi ( Baccalaureat )

3

İngilizce

YDS, e-YDS

80

1

TOEFL (IBT)

96

PTE Akademik

78

CPE

C

CAE

A

İngilizcenin resmi dil olarak kabul edildiği ülkelerden alınmış ortaöğretim tamamlama(diploma) veya üniversiteye geçiş belgesi ( GCE, SAT vb.)

4

İtalyanca

YDS

80

2

CELI (4)

80

İtalyancanın resmi dil olarak kabul edildiği ülkelerden alınmış ortaöğretim tamamlama(diploma) veya üniversiteye geçiş belgesi

Felemenkçe,

Danimarkaca,

İsveççe,

Norveççe,

Fince,

YDS

80

Felemenkçe, Danimarkaca, İsveççe, Norveççe veya Fincenin resmi dil olarak kabul edildiği ülkelerden alınmış ortaöğretim tamamlama(diploma) veya üniversiteye geçiş belgesi

*Sınav Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde, dil grupları arasında kontenjan aktarımı yapılabilir.

III. BAŞVURULARININ YAPILMASI

1) Giriş sınavı başvuruları 9 Mayıs 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Mayıs 2017 Cuma günü saat 18:00'de sona erecektir. Başvurular, Başkanlığın https://basvuru.ytb.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a. T.C. kimlik numarası veya (Mavi Kart Numarası),

b. YDS/e-YDS, eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavları veya ortaöğretim tamamlama/üniversiteye girişi sınavlarına ilişkin belgeler, (Sınavların geçerlilik süresi YDS içim 5 yıldır. Uluslararası dil sınavlarında ilgili belgede tarih belirtildiği takdirde bu süre dikkate alınır, geçerlik süresi belirtilmeyen sınav belgelerinde geçerliliğine Sınav Komisyonu karar verir. Ortaöğretim tamamlama(diploma) ve üniversiteye girişi sınavlarına ilişkin belgelerde geçerlilik süresi aranmaz.)

c. Diploma, mezuniyet belgesi veya YÖK onaylı denklik belgesi, (Denklik işlemleri devam eden adaylar, YÖK'e denklik başvurusu yaptıklarına dair belgeyi ibraz edeceklerdir.)

d. Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf,

e. Varsa lisansüstü eğitim diploması,

f. Bu ilanın Sınava Katılım Şartları bölümünde (e) bendinde yer alan tecrübe şartlarına ilişkin kanıtlayıcı belgeler, (Başkanlık görev alanlarında sahip olunan tecrübeleri gösterir çalışma belgeleri, diploma, sertifika vb. belgeler)

g. El yazısıyla yazılmış özgeçmiş,

h. Niyet mektubu. (Eğitim, staj ve iş tecrübeleri çerçevesinde, neden Başkanlıkta çalışılmak istendiği ve mevcut birikimle Başkanlık çalışmalarına nasıl katkı sağlanacağı anlatılacaktır.)

2) Başvuruların incelenmesi neticesinde, yazılı sınava çağrılacak adaylar, Başkanlık internet sitesi aracılığıyla bilgilendirilecektir.

3) Eğitimini yurtdışında tamamlamış adayların, ilk aşamada YÖK'e denklik başvurusu yaptıklarını gösterir belgeyi başvuru sistemine yüklemeleri yeterlidir. Bu durumdaki adaylar sınava şartlı olarak kabul edilecek olup bu adayların sınav işlemlerinin sonuçlanmasına kadar denklik işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Diğer kurum ve kuruluşlardan kaynaklanan gecikmelerden Başkanlığımız sorumlu değildir.

 

IV. SINAVIN ŞEKLİ

1) Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup yazılı sınav klasik ve çoktan seçmeli bölümlerden oluşacaktır. Başvuruların incelenmesi neticesinde, sınava girmeye hak kazanan adaylar önce yazılı sınava girecek, bu sınavda başarılı olanlar sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

2) Yazılı Sınavda adayların I. ve II. oturumunun her ikisinden de en az altmış (60) puan alması ve yazılı sınav ortalamasının en az yetmiş (70) puan olması gerekmektedir.

3) Yazılı sınav, 10 Haziran 2017 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, Tablo 3'de listelenen tecrübe alanlarına göre en yüksek puandan başlanarak en fazla dört katına kadar(48) aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile sözlü sınavın yeri ve tarihi Başkanlığın kurumsal internet sitesin aracılığıyla ilan edilecektir.

V. YAZILI SINAV KONULARI

(1) Yazılı Sınav sorularının %70'i adayın konulara ilişkin bilimsel yeterliliğini, analitik düşünebilmesini, muhakeme gücünü, yabancı dil bilgisini ölçmeyi; %30'u ise adayın genel yetenek ve genel kültürünü ölçmeye yönelik klasik ve çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

(2) Yazılı sınav iki oturumda gerçekleştirilecektir. Adaylara, Başkanlığın görev alanları çerçevesinde aşağıdaki alanlarda sorular sorulacaktır.

I. Oturum Çoktan Seçmeli Bölüm Konuları

- Genel Yetenek,

- Genel Kültür,

- Türk Dış Politikası,

- Uluslararası İlişkiler,

- Uluslararası Hukuk,

- Sosyoloji,

- Siyasi Tarih,

- İletişim,

II. Oturum Kompozisyon Bölümü Konuları

- Yabancı Dilde Yetkinlik,

- Türkçe Kompozisyon

VI. SÖZLÜ SINAV

Sözlü sınav adayların,

a. Bu ilanın "Yazılı Sınav Konuları" başlıklı duyurusunda belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi,

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e. Genel yetenek ve genel kültürü,

f. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.