version="1.0" standalone="yes"?> Dost sitelerimiz sohbet odaları - sohbet <
Öne Çıkanlar CHPde bakan kim olacak Yeni Anket döner sermaye İkas
banner228

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli 54 Personel alacak! İşte İlan detayları

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 54 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Sözleşmeli personel alım ilanında KPSS şartı aranıyor. Ayrıca diğer detayları ilanda bulabilirsiniz.

TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Birimlerinde çalıştırılmak üzere ekli listede bölgesi, ili, birimi, unvanı ve adedi belirtilen Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28/06/1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle personel alınacaktır.

UNVANLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

A) GENEL ŞARTLAR

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6, 7 ve 8 inci bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.

2. Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS P3 (B) puan türü, Önlisans mezunları için 2016 yılı KPSS P93 (B) puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

3. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

ÖZEL ŞARTLAR:

1. Büro Personeli (Merkez ve Taşra):

Dört (4) yıllık Yüksek Okullarının Tapu Kadastro bölümünden veya iki (2) yıllık Meslek Yüksek Okullarının Tapu Kadastro/Tapu ve Kadastro Bölümünden mezun olmak.

2. Tekniker (Taşra)

İki (2) yıllık Meslek Yüksek Okullarının Tapu Kadastro/Tapu ve Kadastro Bölümünden mezun olmak.

B) BAŞVURU SEKLİ VE SÜRESİ VE YERİ :

1. Başvurular Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerinden (*) herhangi birine yalnız bir unvan için, 06-10 Şubat 2017 tarihleri arasında mesai bitimine

(saat: 17:00) kadar (www.tkam.aov.tr) adresinden temin edilerek doldurulacak olan "Sözleşmeli Personel (4/B) Başvuru Talep Formu" ve bu formda belirtilen belgeler ibraz edilmek suretiyle şahsen yapılacaktır. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

2. Birden fazla Bölge Müdürlüğüne sahabet ve/veya birden fazla unvan için başvuru yapıldığı takdirde başvuruların tamamı geçersiz sayılacak bu durumdaki aday atanmış olsa dahi ataması iptal edilecektir.

3. Değerlendirmeler ve atamalar Genel Müdürlükçe yapılacağından, adaylar 22 Bölge Müdürlüğünden birine başvuru yapabilecektir.

(*) Başvuru Yapılabilecek Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri :

Ankara-İstanbul-İzmir-Bursa-Konya-Antalya-Diyarbakır-Erzurum-Trabzon-Samsun- Kayseri-Hatay-Gaziantep-Edirne-Van-Elazığ-Eskişehir-Denizli-Kastamonu-Sivas- Şanlıurfa-Yozgat (Bölge Müdürlükleri adres ve iletişim bilgileri (www.tkgm.qov.tr adresinde mevcuttur.)

C) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA :

1. Başvuru bitimi tarihinden itibaren Büro Personeli ve Tekniker unvanları için başvuru yapan adayların, KPSS (B) grubu puanı esas alınarak, her unvan için ayrı ayrı, en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle puan sıralamasına göre, ilan edilen boş kadro sayısı kadar asil ve yedek aday atanmaya hak kazanacaktır. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bununda eşit olması halinde diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

2. Atanmaya hak kazananların listesi ile aynı sayıda yedek aday listesi Genel Müdürlüğümüzün web sitesi olan (www.tkgm.aov.tr) adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat veya duyuru yapılmayacaktır.

3. Atamalar; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce KPSS (B) puan sıralaması esasına göre, en yüksek puan almış adaydan başlamak kaydıyla sıralanarak, adayların görev yapmak istedikleri birim tercih ettirilmek suretiyle yapılacaktır.

4. Yedek listenin yetersiz kalması halinde puan sırasına göre diğer adaylardan atama yapılacaktır.

D) GENEL HÜKÜMLER :

1. Atanmaya hak kazananların, tercih işlemlerinin yapılacağı tarih ve yer Genel Müdürlüğümüzün web sitesi ( www.tkgm.gov.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebligat niteliğinde olup, adaylara başkaca bir duyuru veya tebligat yapılmayacaktır.

2. Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar ile ataması yapılamayan veya iptal edilen adayların yerine yedek adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılacaktır.

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı

ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.

4. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

E) TEBLİGAT :

Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesi (www.tkgm.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

F) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER :

1. Sözleşmeli Personel (4/B) Başvuru Talep Formu

2. Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4. KPSS Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

G) İLETİŞİM:

Yazışma adresi: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Dikmen Caddesi No:14 (06100)

Bakanlıklar/ANKARA Telefon : (0312) 4136528

Faks : (0312) 4136525

ATANACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL BOŞ POSİZYONLARIN BİRİM BAZINDA DAĞILIMI

Bölge

Vizeli Olduğu İl

Birimi

Büro Personeli

Tekniker

Toplam

GENEL MÜDÜRLÜK

MERKEZ

MERKEZ

1

1

ADANA

ADANA

POZANTI Tapu Müdürlüğü

1

1

ADANA

ADANA

ALADAĞ Tapu Müdürlüğü

1

1

ERZURUM

AĞRI

AĞRI Tapu Müdürlüğü

1

1

ERZURUM

AĞRI

DOĞUBEYAZIT Tapu Müdürlüğü

2

2

SAMSUN

AMASYA

TAŞOVA Tapu Müdürlüğü

1

1

ANKARA

ANKARA

POLATLI Tapu Müdürlüğü

1

1

ANKARA

ANKARA

KIZILCAHAMAM Tapu Müdürlüğü

1

1

ANTALYA

ANTALYA

ALANYA Tapu Müdürlüğü

1

1

ANTALYA

ANTALYA

ELMALI Tapu Müdürlüğü

1

1

BURSA

BURSA

İNEGÖL Tapu Müdürlüğü

1

1

BURSA

BURSA

YILDIRIM Tapu Müdürlüğü

1

1

BURSA

BURSA

YENİŞEHİR Tapu Müdürlüğü

1

1

DENİZLİ

DENİZLİ

ÇAMELİ Tapu Müdürlüğü

1

1

ANKARA

DÜZCE

DÜZCE Tapu Müdürlüğü

1

1

ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR

SİVRİHİSAR Tapu Müdürlüğü

1

1

ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR

TEPEBAŞI Tapu Müdürlüğü

1

1

GAZİANTEP

GAZİANTEP

ŞAHİNBEY Tapu Müdürlüğü

2

2

GAZİANTEP

GAZİANTEP

ŞEHİTKAMİL Tapu Müdürlüğü

2

2

HATAY

HATAY

ANTAKYA Tapu Müdürlüğü

1

1

İSTANBUL

İSTANBUL

ÇATALCA Tapu Müdürlüğü

1

1

İSTANBUL

İSTANBUL

ŞİLE Tapu Müdürlüğü

2

2

İSTANBUL

İSTANBUL

BAĞCILAR Tapu Müdürlüğü

1

1

İSTANBUL

İSTANBUL

SULTANBEYLİ Tapu Müdürlüğü

1

1

İSTANBUL

İSTANBUL

ESENLER Tapu Müdürlüğü

1

1

İSTANBUL

İSTANBUL

ARNAVUTKÖY Tapu Müdürlüğü

1

1

İSTANBUL

İSTANBUL

BAŞAKŞEHİR Tapu Müdürlüğü

1

1

İSTANBUL

İSTANBUL

ÇEKMEKÖY Tapu Müdürlüğü

1

1

İSTANBUL

İSTANBUL

ESENYURT Tapu Müdürlüğü

2

2

İSTANBUL

İSTANBUL

SANCAKTEPE Tapu Müdürlüğü

1

1

İSTANBUL

İSTANBUL

SULTANGAZİ Tapu Müdürlüğü

1

1

İSTANBUL

İSTANBUL

BAHÇELİEVLER Tapu Müdürlüğü

1

1

İSTANBUL

İSTANBUL

KARTAL Tapu Müdürlüğü

1

1

İSTANBUL

İSTANBUL

KÜÇÜKÇEKMECE Tapu Müdürlüğü

1

1

İSTANBUL

İSTANBUL

PENDİK Tapu Müdürlüğü

1

1

İSTANBUL

İSTANBUL

SİLİVRİ Tapu Müdürlüğü

1

1

İZMİR

İZMİR

KARABURUN Tapu Müdürlüğü

1

1

GAZİANTEP

KAHRAMANMARAŞ

GÖKSUN Tapu Müdürlüğü

1

1

KONYA

KARAMAN

KARAMAN Tapu Müdürlüğü

1

1

İZMİR

MANİSA

SALİHLİ Tapu Müdürlüğü

1

1

VAN

MUŞ

MUŞ Tapu Müdürlüğü

1

1

SAMSUN

ORDU

ALTINORDU Tapu Müdürlüğü

1

1

İSTANBUL

SAKARYA

HENDEK Tapu Müdürlüğü

1

1

İSTANBUL

SAKARYA

KARASU Tapu Müdürlüğü

1

1

SİVAS

SİVAS

ZARA Tapu Müdürlüğü

1

1

ŞANLIURFA

ŞANLIURFA

BİRECİK Tapu Müdürlüğü

1

1

ŞANLIURFA

ŞANLIURFA

VİRANŞEHİR Tapu Müdürlüğü

1

1

SİVAS

TOKAT

REŞADİYE Tapu Müdürlüğü

1

1

YOZGAT

YOZGAT

SORGUN Tapu Müdürlüğü

1

1

GENEL TOPLAM

40

14

54

ADAY HAKKINDA BİLGİLER

1

T.C. Kimlik No

2

Adı ve Soyadı (Kısaltma yapılmadan)

3

Doğum Yeri ve Tarihi

İl

İlçe

Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl)

4

Cinsiyeti

Kadın ? Erkek ?

5

Baba Adı

Anne Adı________ |

6

İkametgah Adresi (Tebligat Adresi)

7

Haberleşme Telefonları:

CEP: DİĞER:

8

Varsa İş Adresi ve Telefonu

9

Askerlik Durumu

Yaptı ? Tecilli ? Muaf ?

10

Bitirdiği Öğrenim Kurumlan

Üniversite

Bölümü/ Programı

Bitirdiği Yıl - Diploma Notu

1

11

KPSS(B) Puanı ve Türü

KpssP3 KpssP93

KPSS (B) Puanı: Türü: ? ?

12

Başvuracağı Sözleşmeli Pozisyon Unvanı

? Büro Personeli ? Tekniker

BU BÖLÜM ADAY TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR

BU BÖLÜM KURUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR

AÇIKLAMALAR:

1) Form tükenmez veya mürekkepli kalemle doldurulacak, istenen belgeler forma eklenecek.

2) Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.

3) Birden fazla unvan ve yer için başvuran adayların müracaatı geçersiz sayılacaktır.

4) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

5) İş Talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, başvuruları geçersiz sayılarak sözleşmeleri yapılmayacak, sözleşmesi yapılmış olanların sözleşmeleri iptal edilecektir.

Anahtar Kelimeler:
Tapu Kadastro Ilan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.