version="1.0" standalone="yes"?> Dost sitelerimiz sohbet odaları - sohbet <
Öne Çıkanlar Dark 2. sezon fragmanı Her yerde sen 10 Mayıs Gençlerbirliği Denizlispor EYT gelişmeleri
banner228

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sözleşmeli 25 hemşire alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli 25 hemşire ilanı yayınladı. Sözleşmeli hemşirelik en az lise mezunu ve diğer aranan nitelikler ve detaylar haberimizde bulabilirsiniz.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI İLANI

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasına göre Ortaöğretim ve Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

NİTELİK

KODU

ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

01

Hemşire

1

Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Göz Hastalıkları Kliniğinde en az 2 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk yardımcı eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.

02

Hemşire

1

Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Çocuk Nöroloji ve Endokrin Kliniğinde en az 2 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. Çocuk İleri Yaşam Desteği (ÇİLYAD) eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.

03

Hemşire

1

Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Kardiyoloji Yoğun Bakım Ünitesinde en az 2 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk yardımcı eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.

04

Hemşire

1

Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Genel Cerrahi Kliniğinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak.

05

Hemşire

1

Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Genel Cerrahi Kliniğinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. Klinik nütrisyon eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.

06

Hemşire

1

Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Genel Cerrahi Kliniğinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. Transfüzyon tıbbı eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.

07

Hemşire

1

Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. Hemofiltrasyon ve ilk yardımcı eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.

08

Hemşire

1

Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Acil Tıp Kliniğinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk yardımcı eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.

09

Hemşire

1

Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Çocuk Acil Kliniğinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk yardımcı eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.

10

Hemşire

1

Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin 3. basamak Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk yardımcı eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.

11

Hemşire

1

Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk yardımcı eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.

12

Hemşire

1

Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Kadın Doğum Kliniğinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. Dumanbet İlk yardımcı eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.

13

Hemşire

1

Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin cerrahi kliniklerinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak.

14

Hemşire

2

Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Tıbbi Onkoloji Kliniğinde en az 4 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk yardımcı eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.

15

Hemşire

1

Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin 3. basamak Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde en az 3 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk yardımcı eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.

16

Hemşire

1

Ortaöğretim kuramlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Nöroloji Kliniğinde en az 3 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İleri Yaşam Desteği Medikal Simülasyon eğitimi ile hasta ve yaşlı bakım hizmetleri konusunda eğitim almış olmak ve belgelendirmek.

17

Hemşire

1

Ortaöğretim kuramlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Çocuk Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde en az 2 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak.

18

Hemşire

1

Ortaöğretim kuramlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Acil Tıp Kliniğinde en az 2 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk yardımcı eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.

19

Hemşire

1

Ortaöğretim kuramlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde en az 1 yıl çalışmış olmak, Acil Tıp Kliniğinde en az 2 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İleri Yaşam Desteği Medikal Simülasyon eğitimi ile ilk yardımcı eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.

20

Hemşire

1

Ortaöğretim kuramlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Cerrahi Kliniklerinde en az 2 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. Yaşlı bakım eğitimi ile ilk yardımcı eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.

21

Hemşire

1

Ortaöğretim kuramlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde en az 2 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk yardımcı eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.

22

Hemşire

1

Ortaöğretim kuramlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Genel Cerrahi Kliniğinde en az 3 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak

23

Hemşire

1

Ortaöğretim kuramlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak.

24

Hemşire

1

Ortaöğretim kuramlarının hemşirelik programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk yardım eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartlan yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde (A fıkrasının 4,5,6 ve 7. bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I. GENEL ŞARTLAR :

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4. Güvenlik soruşturması ve / veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durumu bulunmamak.

5- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7- Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP3, Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

8- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler , hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması,

II. ÖZEL ŞARTLAR

1- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak.

2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Lisans ve ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

III. BAŞVURU

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde

1- Başvuru sırasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da yer aldığı nüfus cüzdanı aslı.

2- Diploma fotokopisi,

3- 2016 yılı KPSSP3(B) grubu ve KPSSP94(B) grubu puanını gösterir belge.

4- 1 adet fotoğraf

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi web sitesinden (www.meramtip.com.tr) veya İnsan Kaynakları biriminden temin edilecek başvuru formu ile güvenlik soruşturması formunu doldurarak şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

NOT : 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye eklenen (Karar Sayısı : 2012/2964) Ek Madde 7 gereğince, başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ :

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.meramtip.com.tr adresinde ilan edilecektir. Kadroların iki katı kadar Yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.