version="1.0" standalone="yes"?> Dost sitelerimiz sohbet odaları - sohbet <
Öne Çıkanlar 70. bölüm lohusa hamile Insatgram Eleştiri
banner228

Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı detayları

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve "Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak Asgari Koşullar"a göre öğretim üyesi alınacaktır.

PROFESÖR KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI

Profesör kadrosu daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu (Doçentlik Öncesi ve Doçentlik Sonrası olmak üzere 2 adet düzenlenecektir), doçentlik belgesi ve öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) e-Devlet çıktıları veya onaylı örnekleri (onay noter tarafından yapılmalı veya belgelerin asılları başvuru sırasında gösterilmek şartıyla Üniversitemizde de yapılabilir), Adli Sicil Belgesi (e-Devlet sisteminden alınabilir.) askerlik durumu belgesi (terhis belgesi fotokopisi veya son üç ay içerisinde alınmış tecil belgesi, e-Devlet sisteminden de alınabilir) ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin 17. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 6 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir. (Başvuru dosyalarının hazırlanması ile ilgili detaylı bilgilere www.aku.edu.tr web sayfasında yer verilecektir.)

DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu, doçentlik belgesi ve öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) e-devlet çıktıları veya onaylı örnekleri (onay noter tarafından yapılmalı veya belgelerin asılları başvuru sırasında gösterilmek şartıyla Üniversitemizde de yapılabilir), nüfus cüzdanı fotokopisi, Adli Sicil Belgesi (e-Devlet sisteminden alınabilir.), askerlik durumu belgesi (terhis belgesi fotokopisi veya son üç ay içerisinde alınmış tecil belgesi, e-Devlet sisteminden de alınabilir) ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin 14. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir. (Başvuru dosyalarının hazırlanması ile ilgili detaylı bilgilere www.aku.edu.tr web sayfasında yer verilecektir.)

GENEL AÇIKLAMALAR:

1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans YÖK tarafından, doktora ÜAK tarafından) onaylanmış olması şarttır.

2 - Adayların 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3 - Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Ön İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5 - Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

6 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7 - Başvuruların kabulünde 2547 sayılı Kanun'un 35. Maddesi uyarınca eş durumu ve sağlık mazeretleri Betgaranti hariç olmak üzere mecburi hizmet yükümlülüğü devri teklifi yapılamadığı hususu da dikkate alınacaktır. Mecburi hizmet yükümlülüğü bulunan adayların eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin Üniversitemiz web sitesindeki ilan duyurumuz içeriğinde bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısında belirtilen belgeleri de Rektörlüğümüze sunması gerekmektedir.

8 - Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 444 03 03 Dahili: 10350-10651

Adres: A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Devlet Konservatuarı

Müzik

Yaylı Çalgılar

Profesör

1

1

Müzik Biliminde doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bil. Eği.

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Fen Bilgisi Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doçent

1

1

Sınıf Öğretmenliği Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak.

Fen Ede. Fak.

Kimya

Anorganik Kimya

Profesör

1

1

Anorganik Kimya alanında doçentliğini almış olmak.

Fen Ede. Fak.

Kimya

Fiziko Kimya

Doçent

1

1

Fiziko Kimya alanında doçentliğini almış olmak.

Fen Ede. Fak.

Fizik

Nükleer Fizik

Profesör

1

1

Nükleer Fizik alanında doçentliğini almış olmak.

Fen Ede. Fak.

Matematik

Uygulamalı Matematik

Profesör

1

1

Uygulamalı Matematik alanında doçentliğini almış olmak.

Fen Ede. Fak.

Tarih

T.C. Tarihi

Profesör

1

1

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doçentliğini almış olmak.

Fen Ede. Fak.

Matematik

Geometri

Doçent

1

1

Geometri alanında doçentliğini almış olmak.

Fen Ede. Fak.

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

Eski Türk Edebiyatı alanında doçentliğini almış olmak.

İ.İ.B.F.

Maliye

Bütçe ve Mali Planlama

Profesör

1

1

Bütçe ve Mali Planlama alanında doçentliğini almış olmak.

İ.İ.B.F.

İktisat

İktisadi Gel.ve Uluslararası İkt.

Profesör

1

1

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat alanında doçentliğini almış olmak.

İ.İ.B.F.

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

1

Finans alanında doçentliğini almış olmak.

İ.İ.B.F.

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Uluslararası Ticaret

Profesör

1

1

Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında doçentliğini almış olmak.

Mühendislik Fak.

Jeoloji Mühendisliği

Maden Yatakları ve Jeokimya

Profesör

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak.

Mühendislik Fak.

Harita Mühendisliği

Jeodezi

Doçent

1

1

Jeodezi alanında doçentliğini almış olmak.

Mühendislik Fak.

Harita Mühendisliği

Ölçme Tekniği

Doçent

1

1

Ölçme Tekniği alanında doçentliğini almış olmak.

Mühendislik Fak.

Harita Mühendisliği

Fotogrametri

Doçent

1

1

Fotogrametri alanında doçentliğini almış olmak.

Mühendislik Fak.

İnşaat Mühendisliği

Yapı Malzemesi

Profesör

1

1

Yapı Teknolojileri Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Profesör

1

1

Fizyoloji alanında doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

1

Üroloji alanında doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

1

Ortopedi ve Travmatoloji alanında doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

1

Enfeksiyon Hastalıkları alanında doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Doçent

1

1

Aile Hekimliği alanında doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Profesör

1

1

Anatomi alanında doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

1

Nöroloji alanında doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Doçent

1

1

Nöroloji alanında doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak ve ilgili alanda doçentliğini almış olmak.

Veteriner Fak.

Bes. Gıd. Hij. ve Tek.

Veterinerlik Bes. Gıd. Hij. ve Tek.

Doçent

1

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Veteriner Fak.

Vet. Hek. Tem. Bil.

Veterinerlik Biyokimyası

Profesör

1

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Veteriner Fak.

Vet. Hek. Tem. Bil.

Veterinerlik Histoloji ve Embriyoloji

Profesör

1

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Veteriner Fak.

Vet. Hek. Tem. Bil.

Veterinerlik Anatomisi

Profesör

1

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Veteriner Fak.

Klinik Bilimler

Veterinerlik İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Veteriner Fak.

Klinik Bilimler

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi

Profesör

1

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Veteriner Fak.

Klinik Bilimler

Veterinerlik Cerrahisi

Doçent

1

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.