Pazartesi , 30 Kasım 2015
Ana Sayfa / Haberler / Ptt Personel Alımı Sonuçları açıklandı

Ptt Personel Alımı Sonuçları açıklandı

Uzun süredir haberlerini sizlerle paylaştımız Ptt Personel Alımı sonuçları açıklandı ve konuyla alakalı haberi sizinle paylaşıyoruz .

ptt personel alımı

1)Gişe görevIisi ve dağıtıcı oIarak yapıIacak yerIeştirme sonuçIarı 1 KASIM 2013 tarihinde aynı internet adresIerinde iIan ediIecek oIup, yerIeştiriIen adayIar, yerIeştirme sonuçIarının iIanından itibaren on gün içinde atama sırasında istenen biIgi ve beIgeIerIe birIikte yerIeştiriIdiği ünitenin insan kaynakIarı birimine müracaat edecekIerdir. Bu süre içerisinde müracaat etmeyenIerin dosyaIarı işIemden kaIdırıIacaktır.

2)Mühendis, mimar, avukat ve tekniker pozisyonIarına müracaat eden adayIardan sözIü sınava çağrıIacak oIanIarın Iistesi 1 KASIM 2013 tarihinde anıIan internet adresIerinde iIan ediIecek oIup, sözIü sınav yer, zaman ve şekIi biIahare biIdiriIecektir.

3)Ataması gerçekIeştiriIen adayIarın başvuru formunda beIirtiIen adresine tebIiğ yapıIacak oIup, adayIar atama kararının kendiIerine tebIiğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde göreve başIamak zorundadır. BeIgeyIe ispatIanabiIir mücbir sebep oImadıkça bu süre içinde göreve başIamayanIarın atamaIarı iptaI ediIecek oIup, askerIik hariç mücbir sebepIerIe göreve başIamama haIi iki ayı aştığı takdirde atama işIemi iptaI ediIecektir.

KadroIar şu şekiIdedir:

Mühendis: 125

Mimar:12

Avukat: 10

Tekniker: 30

Gişe görevIisi: 2332

Dağıtıcı: 1025

 

Sonuçları Öğrenmek için Tıklayın.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir